અમદાવાદ મેટ્રો ટ્રેન નું ટિકિટ બુકિંગ કેવી રીતે કરવું ? કેટલી સસ્તી ? Ahmedabad Metro Train Ticket Booking

ahmedabad-metro-train

અમદાવાદ મેટ્રો ટ્રેન પ્રોજેક્ટ દેશનો સૌથી મહત્વાકાંક્ષી પ્રોજેક્ટ છે. અમદાવાદ મેટ્રો ટ્રેન અત્યારે ક્યાંથી ક્યાં જવા માટે ઉપલબ્ધ છે એનું પૂરું લિસ્ટ એન્ડ એક સ્ટેશન થી બીજા સ્ટેશન પર જવા માટે કેટલી ટિકિટ છે એની પૂરું માહિતી તમને જાણવા મળશે. અમદાવાદ મેટ્રો ટ્રેન રૂટ અને પૂરો નકશો પણ ઉપલબ્ધ છે જે તમારી પહેલી મુસાફરી ખુબજ … Read more